Cô Đặng Dịu

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Cô Đặng Dịu

TOÁN TƯ DUY  GABE CẤP ĐỘ 2 (từ 4-5 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 2 (từ 4-5 tuổi)
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
12 chuyên đề / 132 (bài học)
899,000đ
499,000đ
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 3 (từ 5-6 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 3 (từ 5-6 tuổi)
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
8 chuyên đề / 80 (bài học)
899,000đ
499,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV2+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV2+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
1,300,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV3+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV3+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
1,300,000đ