LỚP TIỀN TIỂU HỌC 4 - 6 TUỔI
LỚP TIỀN TIỂU HỌC 4 - 6 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
4,800,000đ
2,400,000đ
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TOÁN TƯ DUY
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TOÁN TƯ DUY
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,400,000đ
1,200,000đ
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TIẾNG VIỆT
LỚP TIỀN TIỂU HỌC TIẾNG VIỆT
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,400,000đ
1,200,000đ
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 1 (từ 3-4 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 1 (từ 3-4 tuổi)
Giảng viên: Cô Tường Vi
14 chuyên đề / 108 (bài học)
899,000đ
499,000đ
TOÁN TƯ DUY  GABE CẤP ĐỘ 2 (từ 4-5 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 2 (từ 4-5 tuổi)
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
12 chuyên đề / 132 (bài học)
899,000đ
499,000đ
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 3 (từ 5-6 tuổi)
TOÁN TƯ DUY GABE CẤP ĐỘ 3 (từ 5-6 tuổi)
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
8 chuyên đề / 80 (bài học)
899,000đ
499,000đ
BỘ GABE MATH SÁNG TẠO
BỘ GABE MATH SÁNG TẠO
Giảng viên: Cô Hạnh Nguyễn
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,200,000đ
799,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV1+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV1+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Tường Vi
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
1,300,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV2+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV2+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
1,300,000đ
COMBO KHÓA HỌC LV3+BỘ GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC LV3+BỘ GABE MATH
Giảng viên: Cô Đặng Dịu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,300,000đ
1,300,000đ
COMBO KHÓA HỌC 1+2+3+GABE MATH
COMBO KHÓA HỌC 1+2+3+GABE MATH
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 0 (bài học)
3,800,000đ
2,100,000đ
CÙNG CON HỌC TIẾNG VIỆT 4 - 6 TUỔI
CÙNG CON HỌC TIẾNG VIỆT 4 - 6 TUỔI
Giảng viên: Nguyễn Thành Nam
55 chuyên đề / 323 (bài học)
990,000đ
495,000đ
HỌC TIẾNG VIỆT CÙNG EM SU
HỌC TIẾNG VIỆT CÙNG EM SU
Giảng viên: Nguyễn Thành Nam
0 chuyên đề / 0 (bài học)
899,000đ
495,000đ
LUYỆN ĐỌC TIẾNG VIỆT CHO TRẺ TỪ 4 - 6 TUỔI
LUYỆN ĐỌC TIẾNG VIỆT CHO TRẺ TỪ 4 - 6 TUỔI
Giảng viên: Nguyễn Thành Nam
2 chuyên đề / 101 (bài học)
2,400,000đ
1,200,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
19 chuyên đề / 106 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
20 chuyên đề / 66 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
Giảng viên: Đại Minh Dương
20 chuyên đề / 60 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ

KHOA HỌC DIỆU KỲ

KHOA HỌC DIỆU KỲ 3 TUỔI
KHOA HỌC DIỆU KỲ 3 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 33 (bài học)
1,200,000đ
599,000đ
KHOA HỌC DIỆU KỲ 4 TUỔI
KHOA HỌC DIỆU KỲ 4 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 33 (bài học)
1,200,000đ
599,000đ
KHOA HỌC DIỆU KỲ 5 TUỔI
KHOA HỌC DIỆU KỲ 5 TUỔI
Giảng viên: Mclass Kids
0 chuyên đề / 23 (bài học)
1,200,000đ
599,000đ

Hình ảnh hoạt động

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG HỌC TẬP MCLASS KIDS


Khoá học bao gồm

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG GIÚP CÁC CON TRƯỚC 10 TUỔI THÀNH THẠO ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

Môn Toán
Môn Tiếng Việt
Môn Tiếng Anh
Nghệ Thuật
Khoa Học Diệu Kỳ
GABE Sáng Tạo